Výročí

Dnes je to právě rok, co má náš notářský tým novou značku NKVK.