Obchodní korporace

zápis do obchodního rejstříku

Exekuční titul

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Předmanželské a manželské smlouvy

Smluvní modifikace manželského majetkového režimu.

Zástavní smlouvy

Zástavní smlouva je jedním ze způsobů, jak lze zajistit pohledávku.

Notářské úschovy

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

Převody nemovitostí

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou.

Závěť

Pořízeními pro případ smrti jsou dědická smlouva, závěť a dovětek.

Společenství vlastníků jednotek

SVJ je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku.

Pozůstalostní řízení

Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti.

Svěřenský fond

Nový občanský zákoník zavádí nový institut, kterým je svěřenský fond.

CzechPOINT

Jsme kontaktním místem CzechPOINT a vyhotvíme Vám veškeré výstupy z tohoto systému.

Ověřování a osvědčování

Ověříme Vám pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace).

Ke stažení

Notářský tarif

  • úplné znění od 2.11.2016
STÁHNOUT

Notářský řád

  • úplné znění od 1.9.2017
STÁHNOUT

Plná moc

  • k řízení o pozůstalosti
STÁHNOUT