Vyjádření notáře Mgr. Václava Vody


Dlouhodobý klient naší notářské kanceláře mě poprosil o informaci, co všechno musí obsahovat doma sepsaná závěť a jakou musí mít formu, aby mohla být následně uznána jako součást pozůstalostního řízení. Protože podle svých slov potřeboval radu velmi rychle, poslal do místa mého bydliště svého kolegu, a sešli jsme se tedy mimo notářskou kancelář. S ohledem na dosavadní obchodní vztah a na to, že se jednalo o velmi jednoduchou a ústní konzultaci, jsem mu službu neúčtoval. Neměl jsem žádné tušení, že by se chystali vyrobit podvrh závěti svého nedávno zemřelého kamaráda, jehož pozůstalost už v té době měl v gesci jiný notář. Z toho, co mi řekli, se něco takového nedalo poznat. Ale jak jsem se později dozvěděl z trestního řízení, i s využitím mé informace o zákonných pravidlech doma sepsaných závětí měla být následně falešná závěť opravdu sepsána. Odsouzen jsem byl pouze na základě toho, že mě jedna osoba opakovaně v odposlechu označila jako „spolehlivého“. Na základě jednoho nepřímého důkazu jsem byl odsouzen k podmíněnému trestu a pokutě, protože podle soudkyně jsem musel o celém podvodu vědět a s ostatními na něm vědomě spolupracovat. O tom, že tato moje běžná odborná rada bude využita ke spáchání trestného činu, jsem nevěděl, ani jsem to s ohledem na svou dosavadní zkušenost s tímto klientem naší notářské kanceláře neměl důvod předpokládat. Věřím, že se v dalším průběhu řízení prokáže moje nevina. Budu bojovat za očištění svého jména.

V médiích jsem byl velmi zkreslujícím způsobem zmíněn i v souvislosti s notářským zápisem z roku 2013. Dva bratři z Moravy obchodovali se skupinou výrobců cigaret, ale společné obchodování pravděpodobně kvůli vzájemným neshodám přerušili. Já jsem byl ze strany jejich advokáta standardní cestou požádán o notářský zápis mimo kancelář. Jednalo se o penzion v Jesenici, kde měly tyto dvě podnikatelské skupiny obchodní schůzku. Splnil jsem svou zákonnou povinnost notáře a vypracoval požadovaný dokument tak, jak to ukládá předpis. Vzhledem k tomu, že jsem dokument zasílal dopředu k připomínkám, byla moje účast na jednání poměrně krátká a zahrnovala v zásadě jen podpis předem připravených dokumentů. Ohrazuji se proti tvrzení, že jsem byl svědkem slovního, či dokonce fyzického nátlaku. Činností těchto dvou podnikatelských skupin se následně začala zabývat policie. Také já jsem byl v této souvislosti vyslýchán v pozici svědka, pravdivě jsem popsal celou událost a obviněn jsem nebyl.